Våra krav på innehåll i faktura

Kravspecifikation för faktura till Västra Götalandsregionen, VGR

VGR:s krav på en faktura:

För att en faktura ska anses vara fullständig enligt VGR ska den, utöver de krav som uppställs i lag, även innehålla följande uppgifter.

 • Beställar-id eller ordernummer
 • Abonnemangsnummer (endast vid abonnemangsfaktura)
 • Beställarens namn
 • Faktureringsadress (FE-adress + 405 83 Göteborg)
 • Leveransadress
 • Beställningsnummer
 • Pris enligt avtal
 • Artikelnummer enligt avtal
 • Valuta (vid annan än SEK)
 • Bankgiro/Plusgiro (VGR betalar i första hand till bankgiro/plusgiro, endast i undantagsfall sker utbetalning till bankkonto)
 • Organisationsnummer i de fall momsregistreringsnummer saknas

Felaktiga eller ofullständiga fakturor kommer att återsändas.

Lagkrav på en faktura:

 • Datum för utfärdande
 • Löpnummer
 • Belopp
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Datum för varuleverans eller utförande av tjänst
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • Den eller de momssatser som gäller
 • Köparens momsregistreringsnummer vid omvänd skattskyldighet (detta ska anges på fakturan)
 • Hänvisning till relevant bestämmelse vid undantag från skatteplikt
 • Kreditfakturor ska ha en otvetydig hänvisning (fakturanummer) till en debetfaktura

Krav för e-faktura

Fakturering till Västra Götalandsregionen ska ske med elektronisk faktura i enlighet med 3§ Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. 

PDF-format anses inte vara en elektronisk faktura.

GLN och Peppol-id till Västra Götalandsregionen

Krav orderfaktura

Om fakturan avser en order i Marknadsplatsen, betraktas denna som en orderfaktura.

 • Faktura ska skickas elektroniskt, PDF-format anses inte vara en elektronisk faktura.
 • VGR:s ordernummer ska anges i referensfältet utan övrig text, en faktura får endast referera till en order. Det är tillåtet att skicka flera delfakturor mot samma ordernummer.
 • Faktura ska inte innehålla fler artikelrader än ordern med undantag av ersättningsprodukter eller avtalade avgifter.
 • Angivet produktpris på rad och totalpris måste överensstämma med avtal.
 • Elektronisk orderbekräftelse ska sändas om det är valt i avtalet.
 • Matematiska avrundningsregler ska tillämpas. Antal decimaler på produktpris ska kunna vara två.

Krav orderlös faktura

Om fakturan inte avser en order som är lagd i Marknadsplatsen, betraktas denna som en orderlös faktura. 

 • Faktura ska skickas elektroniskt, PDF-format anses inte vara en elektronisk faktura. 
 • Varje förvaltning inom VGR har unika beställar-id för att styra fakturan till rätt intern mottagare. Beställar-id ska uppges av beställaren och anges i referensfältet på fakturan. Saknas beställar-id återsänds fakturan.

Krav abonnemangsfaktura

Om en faktura är återkommande kan ett abonnemangsflöde sättas upp i samarbete med VGR, fakturan betraktas då som en abonnemangsfaktura.

 • Faktura ska skickas elektroniskt, PDF-format anses inte vara en elektronisk faktura.

 • Faktura får endast referera till ett abonnemangsnummer.

 • Faktura ska innehålla korrekt beställar-id i referensfältet utan övrig text.
 • Enhetlig faktureringsperiod måste tillämpas.

Övriga krav:

Varje förvaltning inom VGR har unika faktureringsadresser, även vid elektronisk fakturering måste separata fakturor kunna ställas ut. Detta gäller även vid påminnelser och räntefakturor. VGR har organisationsnummer 232100-0131 till samtliga förvaltningar. En faktura kan därmed inte ställas ut till mer än en förvaltning.

 • Kreditfaktura ska innehålla samma referens och adress som debetfaktura.
 • Betalningsvillkor är 30 dagar, om inget annat är avtalat. Om betalningsdag infaller på en lördag eller helgdag, kommer betalning att ske nästkommande vardag.
 • Det är endast tillåtet med en valuta per faktura.
 • Inga extra avgifter får påföras, exempelvis administrationsavgift eller fraktkostnad, om detta inte är avtalat.

Särskilda fakturatyper

Följande fakturatyper kan ha avvikande fakturaadresser och beställar-id, mer information finns på startsidan för Leverantörsfaktura

 • Köpt vård mellan regioner
 • Peruk, ögonfransar och medicinsk tatuering
 • Glasögon till barn och unga
 • Fordon
 • Hjälpmedel (Sesam-beställningar)

 

Kravspecifikationen för faktura till Västra Götalandsregionen, VGR som pdf-fil

 

Allmänna villkor för e-handel

Allmänna villkor för e-handel fnns publicerade på
Västra Götalandsregionen, Koncerninköps webplats