rns.redovisning.sjukhus@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Frida Thunberg

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 49

Emelie Williamsson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 95

Javier Ramirez Salazar

Ekonomiadministratör
Föräldraledig

Stefan Olsson

Servicechef, team 3

Telefonnummer