Regionalt cancercentrum (RCC)

redovisning310.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Marie Gibson

Controller

Telefonnummer

Annsofi Rambow

Controller

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 36 65

Rooney Odisho

Controller

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 03

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer