Botaniska Trädgården

redovisning320.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Marie-Louise Ärlevik

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Marie Gibson

Controller

Telefonnummer

Hanna Karlsson

Controller

Telefonnummer

Anna Broberg

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 73

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer