Mötesplats Kungshöjd

Mötesplats Kungshöjd är vårt nyaste tillskott av konferensanläggningar. Byggnaden ligger inom vallgraven i centrala Göteborg och har tidigare tillhört Närhälsan.

Konferenscentrum

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefon: 031-7478997
E-post: konferens.kungshojd@vgregion.se
Adress: Kaserntorget 11a, 41118 Göteborg

Utvärdering av ditt besök

Här kan du sammanfatta dina synpunkter om ditt senaste besök på VGR Konferenscentrum.

Utvärdering av besök