Ny Event- och konferenstjänster

Regionservice hjälper dig med digitala och fysiska event- och konferenstjänster. Vi skräddarsyr möten och event utifrån dina behov och rådande förutsättningar.

Vi har stor kunskap om regionens verksamheter och många års erfarenhet av att arbeta med event, konferenser, kongresser och mässor. Vårt mål är att underlätta ditt arbete i alla steg; före, under och efter arrangemanget.

Idag finns goda möjligheter att genomföra större möten och mässor digitalt. Vi kan hjälpa till med helt digitala events samt så kallade hybridmöten, där det både är deltagare på plats och på distans.

Projektkoordinering

 • Mötesrådgivning inför genomförandet
 • Hjälp med hantering av inköp, exempelvis giveaways
 • Bokning av lokal, logi, transporter, teknik, förtäring, talare m.m.
 • Löpande kommunikation med anläggningar och leverantörer
 • Beställning av abstractsystem

Anmälningshantering och kommunikation med deltagare

 • Anmälningshantering i Regionkalendern alt. Trippus
 • Trippus eventsida samt eventapp
 • Löpande deltagarhantering
 • Interaktionsverktyg (Menti)
 • Information till deltagare och talare inför mötet

Anmälningshantering och kommunikation

 • Registreringslänk och mötesapp (VGR möten)
 • Deltagaravgifter och deltagarstatistik
 • Koordinering och administration av kommunikationsmaterial och -tjänster
 • Information till deltagare och talare inför mötet

Stöd under och efter genomförandet

 • Hjälp med registrering/namnskyltar för deltagare
 • Koordinering och information på plats under genomförandet
 • Utskick och sammanställning av deltagarutvärdering
 • Underlag för deltagarfakturering

Teknisk support vid digitala genomföranden

 • Livestreaming med inspelning
 • Hantering av kommunikationsplattform samt digitala grupprum
 • Enklare redigering av inspelat material
 • Koordinering av undertextning
 • Leverans och publicering via VGRplayer

Utvärdering

 • Intern utvärdering med kund
 • Deltagarutvärdering

Läs om våra exempel på lösningar för digitala möten

Vi skräddarsyr alltid en lösning efter dina unika behov. Här ser du exempel på lösningar och ungefärliga priser.

LILLA PAKETET

 • Sändning 1-2 timmar + genrep​
 • Upp till 2 personer samtidigt på scen​
 • 1 tekniker​
 • I vår egen studio​
 • PPT​

​Pris cirka: 8 000 kr​
Om du önskar textning kan vi även vara behjälpliga med det. Kostnad cirka 5 000 kr per timme filmmaterial​.

​Lilla paketet är en enkel sändning med proffsig framtoning. En producent/tekniker stämmer av upplägget med er och sköter all teknik under körningen. Vi är i vår egen studio med 1-2 kameror och som stöd har ni er powerpoint. Ni kan vara flera som föreläser, men max 2 personer samtidigt.

MELLANPAKETET

 • Sändning 3-4 timmar + genrep
 • Upp till 4 personer samtidigt på scen och möjlighet till talare på distans
 • 1-2 tekniker
 • I vår egen studio
 • Koordinator
 • Inspelning​​
 • PPT + Videouppspelning
 • Enklare redigering

Pris cirka: 32 000 kr
Om du önskar textning kan vi även vara behjälpliga med det. Kostnad cirka 5 000 kr per timme filmmaterial​.

Mellanpaketet är lite större sändning. Här kan ni vara upp till 4 personer samtidigt, ha videouppspelning och powerpoint. Vi är i vår studio med 3 kameror och 3 tekniker som kör sändningen. Här får ni även hjälp med bland annat deltagarhantering och informationsutskick av våra konferenskoordinatorer

STORA PAKETET

 • Sändning 3-4 timmar + genrep
 • Upp till 8 personer samtidigt på scen och möjlighet till talare på distans
 • 4 tekniker
 • Lokal anpassad för hybridmöte
 • Koordinator
 • Inspelning
 • PPT + Videouppspelning
 • Enklare redigering
 • Hybridmöte (deltagare kan ställa frågor live oavsett digitalt eller fysiskt)

​Pris cirka: 62 000 kr + lokalkostnad
Om du önskar textning kan vi även vara behjälpliga med det. Kostnad cirka 5 000 kr per timme filmmaterial​.​

Hybridsändning med publik både på plats och på distans är den mest avancerade sändningsformen och kräver noggrannare planering och strukturering. Här behövs större lokal och mer teknik.


eventochmoten@vgregion.se

Formulär för event- och mötesförfrågan

För att enbart boka ett konferensrum, internt eller externt, kontakta våra kollegor på Konferensbokningen vgr.konferensbokning@vgregion.se

Anna Groth

Chef Administrativ Konsultservice

Telefonnummer