Studion (temp. Högsbo närsjukhus invigning)

Högsbo närsjukhus guidning

Läs om våra exempel på lösningar för digitala möten

Vi skräddarsyr alltid en lösning efter dina unika behov. Här ser du exempel på lösningar och ungefärliga priser.

LILLA PAKETET

 • Sändning 1-2 timmar + genrep​
 • Upp till 2 personer samtidigt på scen​
 • 1 tekniker​
 • I vår egen studio​
 • PPT​

​Pris cirka: 8 000 kr​
Om du önskar textning kan vi även vara behjälpliga med det. Kostnad cirka 5 000 kr per timme filmmaterial​.

​Lilla paketet är en enkel sändning med proffsig framtoning. En producent/tekniker stämmer av upplägget med er och sköter all teknik under körningen. Vi är i vår egen studio med 1-2 kameror och som stöd har ni er powerpoint. Ni kan vara flera som föreläser, men max 2 personer samtidigt.

MELLANPAKETET

 • Sändning 3-4 timmar + genrep
 • Upp till 4 personer samtidigt på scen och möjlighet till talare på distans
 • 1-2 tekniker
 • I vår egen studio
 • Koordinator
 • Inspelning​​
 • PPT + Videouppspelning
 • Enklare redigering

Pris cirka: 32 000 kr
Om du önskar textning kan vi även vara behjälpliga med det. Kostnad cirka 5 000 kr per timme filmmaterial​.

Mellanpaketet är lite större sändning. Här kan ni vara upp till 4 personer samtidigt, ha videouppspelning och powerpoint. Vi är i vår studio med 3 kameror och 3 tekniker som kör sändningen. Här får ni även hjälp med bland annat deltagarhantering och informationsutskick av våra konferenskoordinatorer

STORA PAKETET

 • Sändning 3-4 timmar + genrep
 • Upp till 8 personer samtidigt på scen och möjlighet till talare på distans
 • 4 tekniker
 • Lokal anpassad för hybridmöte
 • Koordinator
 • Inspelning
 • PPT + Videouppspelning
 • Enklare redigering
 • Hybridmöte (deltagare kan ställa frågor live oavsett digitalt eller fysiskt)

​Pris cirka: 62 000 kr + lokalkostnad
Om du önskar textning kan vi även vara behjälpliga med det. Kostnad cirka 5 000 kr per timme filmmaterial​.​

Hybridsändning med publik både på plats och på distans är den mest avancerade sändningsformen och kräver noggrannare planering och strukturering. Här behövs större lokal och mer teknik.


Tips till dig som ska leda ett digitalt möte

Vill du skapa ett möte som stannar hos deltagarna när dagen är slut? Här delar vi med oss av några tips för hur du skapar ett lyckat digitalt möte.

 • Planera noga (teknik inkl. bra headset, kameran i lämplig höjd rakt framifrån, ljussättning i rummet, stabil uppkoppling, interaktivitet, agenda, tidsåtgång, pauser etc) och öva gärna med någon innan!
 • Behåll deltagarnas uppmärksamhet och engagemang genom att noga tänka igenom syftet mötet och vilka punkter som ska avhandlas, när du bör ta pauser och hur du kan variera mötet med aktivt och passivt deltagande. Generellt behöver ett digitalt möte vara kortare än ett fysiskt möte.
 • Fördela rollerna (om nödvändigt)! T ex en person som håller koll i chatten, delar in i grupprum m m och en person som leder mötet.
 • Ladda med positiv energi. Stå gärna upp när du talar och tänk på att titta in i kameran. Det kan kännas svårt att vänja sig vid att ”stirra in i en prick”, men ger en mycket bättre känsla för deltagarna som kommer uppleva att du verkligen tittar på och talar till dem.
 • Gör deltagarna trygga genom att tala om vilka ”spelregler” som gäller, t ex video på/av, handuppräckning eller endast frågor via chatt med mera.
 • Dela gärna din presentation via Powerpoint live! Det ger dig möjlighet att se chatt och deltagarförteckning samtidigt som du presenterar. Det ger dig också möjlighet för att någon annan enkelt kan ta över kontrollen och styra när en slide ska bytas.
 • Använd interaktivitetsverktyg direkt i Teams eller andra appar/program. I Teams finns t ex Whiteboard och Forms integrerat. Menti är ett annat exempel. Grupprum kan slumpas eller fördelas manuellt.