Interna konferensanläggningar

Konferensanläggningar som ägs eller hyrs av Västra Götalandsregionen

För detaljplanering av konferens

Har du redan bokat din konferenslokal kan du kontakta aktuell anläggning direkt för att detaljplanera

Stationshuset konferens
stationshuset.konferens@vgregion.se
010-441 00 42

Campus Nya Varvet
vgrcampus@vgregion.se
010-441 31 30

Skövde konferens
regionservice.rh.skovde@vgregion.se
010-441 30 00

Kungshöjds Konferens
konferens.kungshojd@vgregion.se
031-747 89 97


Lokal, teknik och prisöversikt


Utvärdering av ditt besök

Här kan du sammanfatta dina synpunkter om ditt senaste besök på VGR Konferenscentrum.

Utvärdering av besök