Konferenslokaler på Mölndals sjukhus

Lokalinformation Mölndals Sjukhus

Kontakt Konferensservice för Mölndals sjukhus

Konferensbokning

Måndag - fredag kl 08:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00
Telefonnummer: 031-342 10 60
Epost: gastronomen.konferens.su@vgregion.se

Teknisk support

Måndag - fredag kl 07:15 - 16:00
Telefonnummer: 0761-40 33 82 alternativt 0736-60 15 53

Informationen Mölndals sjukhus

Besöksadress:
Göteborgsvägen 31. 431 30 Mölndal

Måndag - fredag kl 07:15 - 16:30
Telefonnummer: 031-343 01 80 och 031-343 20 02

Informationen R-Huset

Besöksadress:
Länsmansgatan 28. 431 30 Mölndal

Måndag - fredag kl 07:15 - 16:00
Telefonnummer: 0761-40 24 52


Catering på Mölndals sjukhus

Hur går det till att beställa catering?

Gå in i Marknadsplatsen och sök på ”Catering”, välj leverantör Pour Bon Göteborgsregionen. Klicka sedan på knappen ”Fyll i”. Fyll i de produkter som ska beställas och antal. Om det är någon annan än beställaren som ska ta emot leveransen, uppge då kontaktuppgifter till den personen för att säkra upp en smidig leverans. Sortiment med prislista, avtal, geografisk uppdelning och annan information finns i den blå rutan till höger.

För inspiration och utbud; besök leverantörens hemsida pourbon.se

Frågor, reklamationer och feedback

Frågor, reklamationer eller feedback ska vändas till enhet Uppföljning serviceentreprenad och inte till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal. Enhet Uppföljning serviceentreprenad utför även slumpmässiga kontroller vid cateringuppdrag för att kontrollera kvaliteten på beställda produkter och leveransen så att det motsvarar det som avtalats. Det finns även möjlighet att boka in ett besök av enhet Uppföljning serviceentreprenad, antingen genom någon av enhetens avtalscontrollers eller via enhetens funktionsbrevlåda. regionservice.entreprenad@vgregion.se

Felanmälan, frågor, synpunkter eller förslag

Felanmälan för Sahlgrenska Universitetets konferensrum

Vi tar emot felanmälan under kontorstid kl 08.00-12.00 samt 13.00-16.00 på telefonummer 031 - 342 10 60.

  • Vänligen ange sjukhus och lokal samt bifoga en beskrivning av felet.
  • Vi återkopplar till Dig så fort vi kan, därför ber vi Dig att också uppge namn och telefonnummer.
  • Om det gäller AV/IT-utrustning kan vi i vissa fall lämna telefonsupport eller förmedla ärendet vidare till VGR IT Service Center.
  • Kvällstid har vi tyvärr ingen support eller service på AV-utrustning.
    Vid akuta fel av fastighetskaraktär under övrig tid hänvisas till Västfastigheters jour på respektive sjukhus.

Frågor, synpunkter eller förslag kontakta

Helena Olsson helena.e.olsson@vgregion.se
0736-60 15 15. 


Konferensbokning

För alla frågor gällande bokning av lokal.

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 10 60

IT-Support Sahlgrenska sjukhuset

Telefonnummer

Mobil: 0736-60 15 53

IT-Support Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset

Telefonnummer

Mobil: 0761-40 33 82

Sharvin Goharpour

Enhetschef

Telefonnummer