44 pl - Kamomillen

Plan 6

Skolsittning - 44 platser

Anmärkning - Inga biyta finns

Pris - Heldag:
VGR 2000 Kr , SU ingen avgift

Öppning/lås/larm - Lokalen är låst och larmad. Tillträdeskortkort kan kvitteras ut samt återlämnas hos Informationen,Huvudentrén, SU/Mölndal, telefon 031-3432002. Öppet mån-fre kl 07.30-16.00.

Utrustning: 2 Projektorer + duk, Högtalare, Rumspc, Whiteboardtavla, Styrpanel, Dokumentkamera

Larminstruktioner
Lokalritning

Vägbeskrivning