Konferens (Oterdahlska Huset)

Oterdahlska Huset & Medicinhistoriska museet

Oterdahlska Huset byggdes som privatbostad i slutet av 1700-talet.

Huset var byggt med gult, holländskt tegel, i en stil som var vanlig vid denna tid i Göteborg.
När grosshandlare Aron Oterdahl, som ägde huset, satte sig att planera för sin hädanfärd, testamenterade han sin fastighet på Östra Hamngatan/Spannmålsgatan till Sahlgrenska Sjukvårdsinrättningen.

När det första Sahlgrenska sjukhuset, som var beläget vid Sillgatan, blev för litet, beslöt man att flytta till Oterdahlska Huset.
Stadsarkitekt Hagberg fick i uppdrag att i samråd med Pehr Dubb och styrelsemannen för Sahlgrenska sjukhuset, professor Carl Fredrik Weltzin, utforma ritningar för en om- och tillbyggnad av Oterdahlska Huset.

Byggnadsarbetarna kom igång på våren 1818. Bland annat på grund av att byggmästaren, som fått uppdraget att utföra ombyggnaden, gått i konkurs, stod det nya sjukhuset inte klart förrän 1823, alltså fem år efter byggstarten.

På bottenvåningen fanns 4 rum för barnbördsavdelningen, mottagningsrum och poliklinik. Där fanns också rum för bostad till läkare, bibliotek, förråd och ett större rum som utnyttjades för direktionens sammanträden.
På andra våningen fanns 10 stora sjuksalar, med plats för ca 80 patienter.
Marken räckte också till en trädgård och promenadplats åt konvalescenterna.

Huset fungerade som sjukhus fram till 1854, men blev sedan för litet och omodernt. Sahlgrenska sjukhuset flyttade då till det nybyggda Sociala huset. Det innebar bl a att man fick en egen sköljflotte i Vallgraven.

Oterdahlska Huset hyrdes ut för andra ändamål under att antal år, bl a hade Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning sina lokaler i huset. Där jobbade Viktor Rydberg, som lär ha haft sin bostad i den renoverade likboden på gården.

På 1890-talet flyttande Göteborgspolisen in i Oterdahlska Huset. Huset anpassades för verksamheten, och bl a tillkom ett av gårdshusen med häktningsceller.
De två tingssalarna som inreddes finns bevarade, där den stora nu fungerar som föreläsningssal ”Westrings aula”.
På sextiotalet tillkom det andra gårdshuset, också det innehållande häktningsceller.

Under polisens tid fick fasaden sitt nuvarande utseende.

Huset fungerade som polisstation ända fram till 1967, då verksamheten flyttade till det nybyggda polishuset på Skånegatan.
Under några år hyrdes huset ut till olika kommunala verksamheter. Efter ombyggnad som var klar 1984 flyttade Medicinhistoriska muséet sina samlingar till övervåningen och öppnade 1996 för allmänheten.

Bottenvåningen har sedan dess renoverats ytterligare en gång 1997/98 och där driver nu Konferensservice en del av sin verksamhet.
Där finns både möteslokaler och pausrum med möjligheter till fullservice vad det gäller förtäring, AV-utrustning samt konferenspersonal.

Under sommaren 2003 har husets innergård renoverats, asfalt har tagits bort och ersatts med gatsten. När gården grävdes ut gjordes ett flertal fynd från 1600- och 1700-talen, bl a sjöskumspipor, delar av kärl och en plomberad glasflaska med innehåll. Dessa föremål finns nu på Göteborgs Stadsmuseum för analys.

Fastighetskontoret, som äger fastigheten, har ett fortlöpande program för den fortsatta renoveringen av huset, bl a omfattande fasad, tak och gårdsport.


Källor:
Olle Ekström, MedicHus
Göteborgs stadsmuseum

Medicinhistoriska museet

Oterdahlska

"Museets nya permanenta utställning heter Eld och blod och skildrar Göteborgs medicinhistoria under 400 år. Här kan du följa några av sjukvårdens yrken och platser genom historien. Genom utställningen visas både medicinens och det svenska samhällets utveckling."

Konferensdeltagare är välkomna att besöka museet och alla anställda inom SU har gratis inträde.

Mer info hittar ni på museets egna hemsida

https://medicinhistoriska.sahlgrenska.se/

 


Kontakt Oterdahlska

Konferensbokning

Måndag - fredag kl 08:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00
Telefonnummer: 031-342 10 60
Epost: gastronomen.konferens.su@vgregion.se

Teknisk support

Måndag - fredag kl 07:00 - 15:30
Telefonnummer: 0736-60 15 53

Oterdahlska konferens

Besöksadress:
Spannmålsgatan 9, 411 05 Göteborg

Måndag - fredag kl 08:00 - 16:30
Telefonnummer: 031-342 10 63


Prislista Oterdahlska

Oterdahlska meny

Ändring i beställningar kan vi ta emot till senast Kl. 12.00 3 dagar innan bokningstillfället.

Oterdahlska meny.pdf (öppnas i nytt fönster)

Övrigt

Penna & block      24:- pp
Kopior/Utskrift       4:- per ark


Felanmälan, frågor, synpunkter eller förslag

Felanmälan för Sahlgrenska Universitetets konferensrum

Vi tar emot felanmälan under kontorstid kl 08.00-12.00 samt 13.00-16.00 på telefonummer 031 - 342 10 60.

  • Vänligen ange sjukhus och lokal samt bifoga en beskrivning av felet.
  • Vi återkopplar till Dig så fort vi kan, därför ber vi Dig att också uppge namn och telefonnummer.
  • Om det gäller AV/IT-utrustning kan vi i vissa fall lämna telefonsupport eller förmedla ärendet vidare till VGR IT Service Center.
  • Kvällstid har vi tyvärr ingen support eller service på AV-utrustning.
    Vid akuta fel av fastighetskaraktär under övrig tid hänvisas till Västfastigheters jour på respektive sjukhus.

Frågor, synpunkter eller förslag kontakta

Helena Olsson helena.e.olsson@vgregion.se
0736-60 15 15. 


Konferensbokning

För alla frågor gällande bokning av lokal.

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 10 60

IT-Support Sahlgrenska sjukhuset

Telefonnummer

Mobil: 0736-60 15 53

IT-Support Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset

Telefonnummer

Mobil: 0761-40 33 82

Sharvin Goharpour

Enhetschef

Telefonnummer