Konferenslokaler på Östra sjukhuset

Ombyggnation Centralkliniken Östra 2025

Ombyggnation på Centralkliniken Östra är framskjuten till 2025. Konferenslokaler bokningsbara hela 2024. Gäller Östra aulan, Flädern och Misteln.

Lokalkarta Östra sjukhuset

Kontakt Konferensservice för Östra sjukhuset

Konferensbokning

Måndag - fredag kl 08:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00
Telefonnummer: 031-342 10 60
Epost: gastronomen.konferens.su@vgregion.se

Konferensvärd & Teknisk support

Måndag - fredag kl 07:15 - 16:00
Konferensvärd: 031-343 54 05
Telefonnummer: 0761-40 33 82 alternativt 0736-60 15 53

Informationen Östra sjukhuset

Besöksadress:
Diagnosvägen 11, 416 50, Göteborg

Måndag - fredag kl 06:30 - 16:00
Telefonnummer: 031-343 50 39 och 031-343 53 23


Felanmälan, frågor, synpunkter eller förslag

Felanmälan för Sahlgrenska Universitetets konferensrum

Vi tar emot felanmälan under kontorstid kl 08.00-12.00 samt 13.00-16.00 på telefonummer 031 - 342 10 60.

  • Vänligen ange sjukhus och lokal samt bifoga en beskrivning av felet.
  • Vi återkopplar till Dig så fort vi kan, därför ber vi Dig att också uppge namn och telefonnummer.
  • Om det gäller AV/IT-utrustning kan vi i vissa fall lämna telefonsupport eller förmedla ärendet vidare till VGR IT Service Center.
  • Kvällstid har vi tyvärr ingen support eller service på AV-utrustning.
    Vid akuta fel av fastighetskaraktär under övrig tid hänvisas till Västfastigheters jour på respektive sjukhus.

Frågor, synpunkter eller förslag kontakta

Helena Olsson helena.e.olsson@vgregion.se
0736-60 15 15. 


Konferensbokning

För alla frågor gällande bokning av lokal.

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 10 60

IT-Support Sahlgrenska sjukhuset

Telefonnummer

Mobil: 0736-60 15 53

IT-Support Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset

Telefonnummer

Mobil: 0761-40 33 82

Sharvin Goharpour

Enhetschef

Telefonnummer