Tjänster

Tjänster vi erbjuder

Konferens- och bokningscentrum har stor kunskap om regionens verksamheter och arbetar till självkostnadspris. Vårt mål är att underlätta ditt arbete inför och under stora som små konferenser/kongresser.

Nedan ser du exempel på tjänster som vi bistår med efter era önskemål och behov.

  • Projektledning - planering och genomförande
  • Marknadsföring
  • Webbsida
  • Deltagarhantering
  • Sociala arrangemang
  • Trycksaker, såsom inbjudningar, anmälningsformulär, namnskyltar och program
  • Bemanning på plats

För mer detaljerad information, se översikt av våra konferenstjänster:

Konferenstjänster