Förfrågan till Event och mötesservice

Här gör du enkelt en första förfrågan till Event och mötesservice. Återkoppling sker till dig för en vidare dialog om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Information om avbokning och fakturering

Registrering av tid under uppdrag sker löpande och faktureras månadsvis.
Vi informerar kund omgående om vi ser ett ökat behov av extra tid av mer än 15% under pågående uppdrag.

Avbokning av uppdrag kan ske med 30 dagars varsel. Eventuell planerad, outnyttjad tid för arbete med uppdraget kan komma att debiteras med ordinarie timpris. Avbokning ska ske skriftligt via epost till ansvarig konferenskoordinator eller till
eventochmoten@vgregion.se