Digitala möjligheter

Campus Nya Varvet har fått ny teknik

Nu kan du boka ditt möte med digitala möjligheter på Campus Nya Varvet.
Vi har följt med i utvecklingen och ordnat så att uppkoppling av samtliga digitala forum är möjliga i alla lokaler.
I vår största lokal Havsörnen har vi även fast installation av Cisco/webex.