Mötesplats Kungshöjd

Från och med januari 2021 finns det bokningsbara lokaler på Mötesplats Kungshöjd via VGR Konferensbokning.

Mötesplats Kungshöjd är vårt nyaste tillskott av konferensanläggningar.
Byggnaden ligger inom vallgraven i centrala Göteborg och har tidigare tillhört Närhälsan. Det finns fyra fullutrustade konferensrum med den senaste tekniken för ditt möte, där den största lokalen rymmer 50 personer i biosittning.