En lyckad digital chefsdag

Den 8 oktober 2020 genomfördes Västra Götalandsregionens chefsdag digitalt för första gången någonsin. Dagen blev mycket lyckad och planerades av Event- och mötesservice tillsammans med koncernkontoret.

Torsdagen den 8 oktober prick klockan 9.15 kickade det igång, VGRs gemensamma chefsdag. Sändningen spelades in live från GöteborgsOperan med inspirerande föreläsningar, panelreflektion och livemusik. På plats fanns 12 tekniker som ständigt övervakade sändningen samt personal från koncernkontoret och Event- och mötesservice.

Det blev ett lyckat genomförande som planerats och skapats genom samarbete mellan förvaltningarna.

- Det var otroligt spännande att genomföra chefsdagen i ett nytt format, som dessutom knöt an väldigt väl till årets tema - digitalisering. Genom att sända dagen digitalt har vi haft möjlighet att forma programmet annorlunda och jag tycker att vi fick till en bra bredd med inslag från olika verksamheter och förvaltningar. Att få vara del av en så stor produktion är verkligen en ynnest och det hade inte gått att genomföra utan alla inblandade. Det har minst sagt varit ett team-effort!, säger Beatrice Baan konferenskoordinator från Event- och mötesservice.

Första gången som vi sänder Chefsdagen digitalt, oerhört spännande. Hos oss på plats kändes det väldigt bra men det viktigaste är ju trots allt vad alla de som tittade på sändningen tyckte, säger Robert Green HR-strateg från koncernkontoret.