Arbetsplatsservice och konferens

Reception och arbetsplatsservice

Vi levererar arbetsplatsservice som reception, lokalvård, vaktmästeri, konferens med mera till regionens kontorsarbetsplatser. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att skapa en enklare och trevligare arbetsvardag för alla som arbetar i våra hus. Arbetet som servicearbetare innebär att städa gemensamma ytor och serva konferensgäster. Som receptionist levererar du service till personal och besökare i Regionens hus.

Event och mötesservice

Inom event och mötesservice servar vi alla förvaltningar i Västra Götalandsregionen med arrangemang som event, mässor, seminarium och konferenser. Vi tar hand om allt från planering till uppföljning som anmälningshantering, val av lokal eller projektledning. Väljer kunderna att ha arrangemanget i någon av Västra Götalandsregionens egna konferensanläggningar har VGR Konferenscentrum hand om servicen till konferensgästerna.

Vad gör en servicearbetare?

Under hösten 2018 slog Regionens hus i Skövde upp dörrarna för inflyttning. En som varit med från start är servicevärden Karin. Hon beskriver sin yrkesroll som rolig och spännande med varierade uppgifter.

Lyckad digital chefsdag

Den 8 oktober 2020 genomfördes Västra Götalandsregionens chefsdag digitalt för första gången någonsin.