Servicetjänster på sjukhus

Lokalvård

Lokalvården är en av våra största tjänster inom intern service, med runt 600 anställda lokalvårdare. Vi städar det som inte syns. Att städa på sjukhus kräver extra noggrannhet. Städade lokaler minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Rena lokaler är centralt för en trivsam och säker miljö för patienter och personal på sjukhusen. Vi städar rum och korridorer på sjukhus, operationssalar och kontorslokaler.

Hos oss finns möjligheter till utveckling inom yrket med utbildningar inom lokalvård och upplärning inom nya ansvarsområden. Du kan göra en intern karriär som lokalvårdare genom att inrikta dig mot till exempel specialstäd, bredda dina ansvarsområden eller bli kvalitetsmätare.

Patienttransport

Våra patienttransportörer transporterar patienter inom sjukhuset - de kan varje kulvert på sjukhusen och kommer upp i många tusen steg per dag. Arbetet som patienttransportör innebär mycket social kontakt och du har stor lokalkännedom om sjukhuset. Tillsammans med vården arbetar vi för att patienterna ska komma till rätt plats i rätt tid på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Genom innovativa arbetssätt frigör tjänsten tid till vårdpersonalen. Ett digitalt system ger transparens och status på körningar. Vårdpersonalen beställer transporter via systemet och patienttransportörerna planerar körningar utifrån behoven via sin mobiltelefon.

Internlogistik

På ett sjukhus är det mycket som ska flyta på för att allt ska fungera. Jobbar du med internlogistik är du en del av sjukhusets blodomlopp. Till godsmottagningen ankommer allt gods och tillsammans ser våra medarbetare till att post, bud och paket kommer upp till avdelningarna.
Vi transporterar prover och analyssvar mellan avdelning och labb så att vården så snabbt och effektivt som möjligt ska få svar och kunna besluta om patientens behandling. Vi tar också hand om avfallshanteringen, levererar patientmat, tvätt och läkemedel.

Transport

Även mellan verksamheter behövs transporter och en del av dem har vi i egen regi. Vi transporterar gods mellan sjukhus, vårdcentraler och andra arbetsplatser inom Västra Götalandsregionen med bil. Vården får leverans av material, läkemedel, transport av diagnostiska prover, transport av farligt gods och distribution av intern- och extern post.

Materialpåfyllnad på sjukhus

Vi ser till att det material som vårdpersonalen behöver fylls på i förråden på sjukhusen. Vår personal beställer, fyller på, och håller snyggt i förråd. Det går snabbt och enkelt med digitala system. Alla sjukhus i regionen får dagligen nytvättade textilier och material, allt från pennor till stomipåsar. Dessutom fyller vi på med material och arbetskläder i förråden för drygt 200 vårdcentraler.

Måltidsvärdar

När man som patient ligger på sjukhus behöver man äta för att bli frisk. Vi erbjuder sjukhusen service med att göra frukost, samt servera lunch och middag på avdelningsköken, samt med att beställa livsmedel.