Chef och ledare

Som chef hos oss är du med och skapar förutsättningar för våra kunder så att de kan fokusera på sina kärnuppdrag. Tillsammans med våra kunder gör vi livsviktig vård möjlig!

Ledarskapskriterier

Våra chefer utgår i sitt arbete utifrån allas lika värde, sätter mål, har tydlig kommunikation och fokus på utveckling. Du arbetar tillsammans med kunder och medarbetare för att hela tiden förbättra vårt stöd och serviceleverans. 

Utveckla dig själv och verksamheten

Hos oss finns tryggheten i en stor arbetsgivare, vilket även ger dig goda möjligheter att utvecklas inom både förvaltningen för fastighet, stöd och service och Västra Götalandsregionen! En del av ditt uppdrag som chef och ledare är att driva utveckling och du får chansen att utvecklas genom ditt arbete, utökat ansvar samt genom våra utbildningssatsningar. Vi utbildar alla våra chefer i hälsofrämjande ledarskap då det är viktigt för oss att vi trivs tillsammans och har en bra arbetsmiljö.