Verksamhetsstöd och konsulter

Inom området verksamhetsstöd och konsulter finns många varierade roller, som spänner sig från kommunikation till projektledning.

Verksamhetsstöd

Funktioner som HR, kommunikation, ekonomi, verksamhetsutvecklare, säkerhetssamordnare, miljösamordnare och nämndsekreterare är viktiga roller på en förvaltning. Hos oss driver du dina ansvarsområden självständigt och stöttar med din expertis. Du jobbar förvaltningsövergripande eller mot en del av verksamheten i en geografiskt spridd organisation. Vi kan service och ser helheten. Hos oss bidrar du till vårt uppdrag att effektivisera våra tjänster för att frigöra tid till vården. Som en del av Västra Götalandsregionen implementerar du initiativ och beslut i en politiskt styrd organisation.

Konsulter och projektledare

Våra konsulter arbetar internt gentemot alla förvaltningar i Västra Götalandsregionen. Hos oss arbetar konsulter inom områdena projekt- och förändringsledning, ekonomi, administrativt stöd, flyttsamordning, event- och konferensservice samt specialistkonsulter inom exempelvis HR, kommunikation, digitalisering, säkerhet och beredskap. Projekten är ofta utmanande och innehåller en stor del av förändringsledning. De projekt vi arbetar med bidrar till samhällsförbättringar som tex arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö.

Se filmen där Åsa, Magnus och Elena och Stuart berättar om hur det är att arbeta som projektledare inom Västra Götalandsregionen.  

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

Att göra morgondagen lite bättre. Så beskriver Emma Fredh och Nils Kumar sina jobb. De har en stor bredd i vad de gör, men den gemensamma röda tråden är att ge stöd i utveckling av tjänsterna som finns inom ett av verksamhetsområdena inom förvaltningen.

HBTQ-diplomerad HR-enhet

HR-enheten gick under ett års tid utbildning i rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.