Logistik och lager

Logistik

Tjänsten Logistik innebär att genomföra hela materielförsörjningsprocessen bestående av avrop, leverans- och godskontroll, sampackning samt extern och intern transport fram till avdelning/förråd. Här kan du arbeta som tex verksamhetsutvecklare, planerare eller logistiker.

Lager

Västra Götalandsregionen har centrala lager för förbrukningsmaterial samt för läkemedelsnära produkter. Försörjningsförvaltningen ansvarar för gods- och priskontroll, fakturahantering, lagerhållning, kundpackning och distribution. Inom lager kan du arbeta med att plocka och packa ordrar, administration och godshantering. Vi utvecklar kontinuerligt våra logistik och lagerflöden med hjälp av digitala verktyg som voice-pick samt automation.
Skövdedepån lagerhåller och levererar diabetes- och stomiprodukter hem till patienter. Sisjödepån har hand om förbrukningsartiklar till verksamheterna inom Västra Götalandsregionen.

Sisjödepån

Transporter

Inom Västra Götalandsregionen finns det stora logistikflöden, allt ifrån hjälpmedel, förbrukningsartiklar, paket, labbprover och post som transporteras. Vi har höga miljökrav och arbetar för att fordonsflottan ska bli fossilfri till 2022. Hos arbetar du som chaufför oftast i någon av våra mindre lastbilar med att transportera mellan Västra Götalandsregionens verksamheter. Som tekniker inom leverans av hjälpmedel kör du även hem produkter till brukare.

Tvätteri

Från vårt tvätteri i Alingsås förser vi sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. Hos oss arbetar du som tvättbiträde eller tekniker efter de kvalitetsriktlinjer som finns för att arbetskläderna ska vara säkra. Vi jobbar med kontinuerligt med teknikutveckling och automation för att förbättra arbetsmiljö och effektivitet. Miljöfrågorna är alltid i centrum och arbetet bygger på att göra så liten påverkan på miljön som möjligt.

Tvätteriet i Alingsås