Ekonomi, lön och administration

Ekonomi och Löneservice

Vi stöttar chefer, projektledare och medarbetare inom Västra Götalandsregionen med bland annat hantering av budget, redovisning, uppföljning, lön och pension. Arbetet innebär tät dialog med uppdragsgivare och andra intressenter. Vi arbetar för att effektivisera processer för hela Västra Götalandsregionen med hjälp av digitala verktyg. Här kan du bland annat arbeta som controller, redovisningsekonom, redovisningsadministratör och lönekonsult.

Administrativa tjänster

Som administrativ koordinator är du ett stöd till både chefer, projektledare och andra medarbetare. Vi är behjälpliga inom olika administrativa områden. Det kan exempelvis handla om chefsstöd, utveckling av administrativa rutiner och arbetssätt samt HR-administration.

Telefoni och kundtjänst

Som telefonist eller kundtjänstmedarbetare hos oss är du en av patienternas kontakter med Västra Götalandsregionen. Arbetet innebär att hantera personer med olika behov därför är service, tydlighet och tillgänglighet viktigt i vårt arbete. Inom växeln hanterar vi även vissa larmsituationer i vården samt beredskapstelefoni. Vi består av tre telefonicentrum, placerade i Borås, Vänersborg och Göteborg. Vi har kundtjänst på flera olika orter och verksamheter i regionen. Ofta innebär arbetet att man servar både patienter och vårdpersonalen.

Sjukreseadministration 

Vi sköter Västra Götalandsregionens administration kring sjukresor. Som sjukreseadministratör hanterar du ersättningar och hjälper patienter att boka sjukresor till och från bland annat vårdcentraler eller sjukhus.

Diarieservice

Som offentlig verksamhet är det viktigt att upprätthålla offentlighetsprincipen och ha en bra servicenivå. Vi tar emot, scannar, registrerar, lämnar ut och arkiverar handlingar. I diariet kan man bland annat söka efter brev och offerter som skickats till Västra Götalandsregionen samt handlingar som verksamheterna själva skapat, exempelvis brevsvar, offertsvar, protokoll samt rapporter.  

Extern avtalshantering

Som avtalscontoller ger du förvaltningar och bolag stöd kring upphandlade tjänster, de tjänster som Västra Götalandsregionen upphandlar av externa leverantörer. Tjänsterna följs upp på plats genom stickprover eller besök i de lokaler och orter där de utförs.

Möt våra medarbetare

Möt några av våra medarbetare inom arbetsområdena ekonomi, lön och administration.

Anna arbetar som lönekonsult

Anna Jonasson Malm arbetar som lönekonsult. Det är ett yrke med varierande tempo och arbetsuppgifter, något Anna trivs bra med. Här berättar Anna mer om innehållet i jobbet och vilka egenskaper som är bra att ha i ett arbete som lönekonsult.

Vad gör en controller?

Att arbeta som controller innebär att ha många bollar i luften och ett varierat arbete enligt Marie.

Löneservice fixar lönen och pensionen

Med 120 anställda på tre kontor och inom tre olika områden ser Löneservice tillsammans med kunderna till att rätt lön och rätt pension betalas ut i rätt tid.