Lönekonsult

Anna Jonasson Malm arbetar som lönekonsult. Det är ett yrke med varierande tempo och arbetsuppgifter, något Anna trivs bra med. Här berättar Anna mer om innehållet i jobbet och vilka egenskaper som är bra att ha i ett arbete som lönekonsult.

Anna, du arbetar som lönekonsult inom VGR, berätta, vad innebär det?

– Mitt främsta mål som lönekonsult är att alla anställda inom VGR ska få rätt lön i rätt tid och det bygger på en rad olika arbetsuppgifter. En stor del av min tid supportar jag kunder via telefon och mejl, det kan handla om allt ifrån schemaläggning till lönefrågor. Sedan jobbar jag med olika uppgifter beroende på vilken del av månaden vi är i. Innan lönekörning gör jag till exempel manuella inrapporteringar av sjukvårdskvitton och andra ersättningar, som OB och reseräkningar. Under lönekörning har vi två justeringsdagar och då arbetar jag intensivt med kontroller av signallistor. Signallistor är listor över personer som har signaler på sin lön, det kan till exempel handla om frånvaro som inte rapporterats rätt. Efter lönekörningen rapporterar jag uppgifter runt lön till olika myndigheter såsom Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Det är ett högt och varierande tempo i mitt arbete, det gillar jag.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har cirka 10 års erfarenhet inom handel och service bakom mig och efter att jag hade fått mitt första barn valde jag att omskola mig. Jag har alltid varit intresserad av personalfrågor och sökte och kom in på en utbildning till Lönespecialist på Yrkeshögskolan i Mölnlycke.

Vad trivs du bäst med i ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är variationen av både arbetsuppgifter och tempo plus att jag lär mig något nytt varje dag. Jag tycker att jag utvecklas både på ett personligt plan och stärks i min yrkesroll.

Vilket råd har du till någon som är intresserad av att börja arbeta som lönekonsult?

– Gå en bra och grundläggande löneutbildning, till exempel via en yrkeshögskola. När jag läste till lönekonsult så ingick två perioder av LIA, lärande i arbete. Det innebär att en del av utbildningen var förlagd hos en arbetsgivare. Jag gjorde båda mina perioder inom VGR och trivdes väldigt bra. Det var anledningen till att jag sökte jobb inom här när jag var klar med min utbildning.

Vilka egenskaper är bra att ha för att man ska trivas i ett jobb som lönekonsult?

– Jag vill nämna tre egenskaper. För det första är det positivt om man tycker det är kul med logistik, till exempel att organisera och strukturera en schemaläggning. För det andra är det bra, men inte nödvändigt, att vara en siffermänniska. Jag tycker om att räkna - samtidigt finns det gott om hjälpmedel om man behöver det. För det tredje är det en fördel om man tycker om att hjälpa kunder, att vara lite av en detektiv och hitta orsaker till olika problem. Kort sagt, lönekonsult är ett yrke som passar dig som gillar struktur, variation och att hjälpa kunder.