Vad gör en controller?

Marie Gibson arbetar sedan hösten 2018 som controller. Hon började som ekonom och har snart arbetat 10 år inom område Ekonomiservice.

Du arbetar som controller, vad gör man då? 

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Att arbeta som controller innebär att ha många bollar i luften och ingen arbetsdag är den andra lik. Som controller får du en nära relation med den förvaltning du stöttar och stor insikt i verksamheten vilket är väldigt roligt. Du har kontakt med din kund/förvaltning flera gånger i veckan och åker på kundbesök.

Vad har du för arbetsuppgifter?

Arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Hösten är den mest intensiva perioden för oss controllers. Då är det fullt upp med budgetarbete där vi hjälper förvaltningar att ta fram en budget inför kommande år. Samtidigt gör vi delårsbokslut som inkluderar revision samt tar fram och rapporterar prognos för aktuellt år. Andra uppgifter som löper på året om är drivande av processarbete, löpande månadsbokslutsarbete, uppföljning/analys och uppföljningsmöten, utredningar, ledningsgruppsmöten med kund, och övriga rapporteringar.

Varför valde du att söka dig till Västra Götalandsregionen?

Det är en stor organisation där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Vi hjälper förvaltningarna med allt inom ekonomi. Ekonomiservice har vuxit mycket sedan jag började, vi blir fler medarbetare och får löpande in nya uppdrag. Det är häftigt att vi sitter så många som jobbar med ekonomi på samma arbetsplats. Vi hjälper varandra, bollar och löser problem. Jag kan rekommendera Ekonomiservice! 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Det roligaste med att vara en controller är att arbetet är väldigt varierande och att du har mycket ansvar. Att få sitta nära mina arbetskamrater är viktigt för mig och gör vardagen mycket roligare!