Jessica, avtalscontroller

Namn: Jessica Manley 

Yrke: Avtalscontroller 

Placeringsort: Uddevalla 

Jessica har jobbat som avtalscontroller på enheten Uppföljning serviceentreprenad sedan september 2018. Hennes enhet ansvarar för att följa upp de avtal som Västra Götalandsregionen har med externa leverantörer inom bland annat lokalvård, restaurang och varuautomater. Medarbetarna på enheten jobbar över hela regionen och har egna ansvarsområden uppdelat på Göteborg, Skövde, Borås och Uddevalla.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Ungefär 60 % av arbetstiden är vi på besök hos kunder, resterande tid är administration. Vi har förutom lokalvårdsavtalet även restaurangavtalet, varuautomater, fönsterputs och entrémattor. Våra besök är inte enbart kontroll av till exempel lokalvårdskvaliteten. Vi tipsar om lösningarförklarar vad avtalen innebär och hur kunderna kan använda dem. Vi strävar efter en bra relation med kunderna och är ansiktet utåt för Regionservice. Vi fångar också upp frågor som vi tar tillbaka till vår organisation för att lösa på bästa möjliga sätt.  

Vilken utbildning krävs för arbetet?  

Högskoleutbildning inom försäljning, ledarskap/konflikthantering eller pedagogik är önskvärt. Det är flera i vår arbetsgrupp som inte har den utbildningen men däremot har de relevant yrkeserfarenhet där de tidigare har jobbat med till exempel konflikthantering eller ledarskap.   

Vad är största utmaningen i jobbet? 

Att det är varierande och att det händer mycket. Under den tiden jag har jobbat här har det varit många förändringar. Det är stimulerande och roligt och jag har väldigt fina, stöttande kollegor. 

På vilket sätt utvecklas du i ditt jobb? 

Jag får kontinuerligt ta mig an nya arbetsuppgifter och på så sätt utveckla min kompetens. Jag har också fått en bred bild av VGR:s verksamheter.