Micaela, systemadministratör

Micaela på Löneservice.

Micaela, hur ser en vanlig jobbdag ut för dig?

Jag jobbar i huvudsak med utbildning och specialistsupport för Västra Götalandsregionens chefer och Heromarapportörer i vårt personaladministrativa system Heroma. 

I min tjänst ingår också att vara en del i ett av våra löneteam där vi arbetar på ett teambaserat sätt och tillsammans administrerar lönerna för våra kunder. Det blir många samtal varje dag från medarbetare, chefer och Heromarapportörer med alla möjliga frågor om lön och schemahantering i systemet. Vi har även en hel del kontakt med HR-funktionerna inom de olika förvaltningarna samt myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket etc.
De flesta samtal är glada! 

Vad är största utmaningen i jobbet?

Det är att varje månad få in alla uppgifter inför löneutbetalningarna. Totalt är det 54 000 löner inom VGR som ska betalas ut varje månad! Vi gör en hel del kontroller, både manuellt men också kontroller av de felsignaler som systemet signalerar om. Det är också en utmaning att kunna lösa alla de olika frågor och ärenden som vi får i samband med löneutbetalningarna.
Det mesta går att lösa!

Vad är roligast med ditt jobb?

Ingen dag är den andra lik, jobbet är så varierande. Även om det är en utmaning att hjälpa kunderna med olika sorters problem så är det just det som gör jobbet så spännande! Man vet aldrig hur dagen ska bli när man kommer till jobbet på morgonen.

På vilket sätt utvecklas du i ditt jobb?

Genom de utmaningar som man får ta sig an, vi får hela tiden in olika ärenden som man måste hitta en lösning på. I rollen som systemadministratör ingår också att testa nya versioner av systemet och utveckla det så att det ska bli så bra som möjligt. 

Man lär sig ständigt nya saker. Att arbeta i team är också utvecklande, att hjälpas åt och tillsammans komma fram till bra lösningar.