Studerande och arbetsmarknadsinsatser

Du som är student har möjlighet att få erfarenhet hos oss. Du kan skriva ex-jobb, göra praktik, få en studentanställning eller arbeta extra. Vi har också insatser och olika samarbeten för att underlätta för dig som är utan arbete. Västra Götalandsregionen erbjuder människor möjlighet att få praktik eller arbete i Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag genom olika insatser samlade under namnet PILA, som står för praktik, introduktion, lärande och arbete.

Läs mer om: PILA (Praktik, introduktion, lärande och arbete)

Titta gärna runt på vår jobbsida på vilka av våra yrken och verksamheter du tycker är intressanta, samt om de finns på en ort som passar dig. Var ute i god tid och skriv till regionservice.hr-enhet@vgregion.se om du vill göra praktik eller ex-jobb. Ange verksamhet, ort, tidsperiod samt eventuella begränsningar. 

Sök feriepraktik

Varje år erbjuder Västra Götalandsregionen dig som gymnasieungdom möjligheten att söka feriepraktik hos oss. Kanske blir du intresserad av ett yrke hos oss?