Daniel Munkberg trivs som studentmedarbetare

Daniel Munkberg är studentmedarbetare inom område måltider. Han läser sista året på dietistprogrammet och ville komplettera sin teoretiska utbildning med arbete. Det var anledningen till att han sökte tjänsten som studentmedarbetare, något han inte ångrar.

– När en av våra kursansvariga tipsade om tjänsten skickade jag snabbt in min ansökan. Jag såg en möjlighet att få praktisk erfarenhet av mitt utbildningsområde, få in en fot på arbetsmarknaden och bredda min kompetens, berättar Daniel.

Skapar en utbildning för anställda
Daniel arbetar med att skapa en utbildning för anställda på sjukhusen inom VGR. Utbildningen riktar sig till de som arbetar med måltider på avdelningarna. Daniel ansvarar för hela utformandet av utbildningen, från planering till manus, produktion och publicering i Lärportalen, som är VGR:s utbildningsportal för medarbetare.

Parallellt med anställningen som studentmedarbetare skriver Daniel på sin magisteruppsats, där han undersöker om det finns något kostintag som har skyddande effekt från skador vid strålbehandling i bäckenområdet.

Har två handledare
Daniel har två handledare som han har regelbundna avstämningar med.

– Det fungerar jättebra. Initialt hade vi möten veckovis. Efter ett tag behövde vi inte lika många möten och nu har vi möten vid behov. Jag har genom hela denna period haft möjligheten att kalla till möten eller skriva frågor till någon av mina handledare och har då snabbt och enkelt fått hjälp.

Minne för livet
På frågan om Daniel kan rekommendera andra studenter att söka tjänsten som studentmedarbetare inom VGR svarar han:

– Ja absolut. Som studentmedarbetare inom en så stor organisation får du testa en mängd varierande uppgifter och du får samarbeta med människor inom olika yrkesområden och det är både roligt och intressant. Jag är glad för att jag fick chansen och för att jag tog den. Min tid som studentmedarbetare inom Västra Götalandsregionen har gett mig ett minne för livet och värdefulla kontakter för framtiden, avslutar Daniel Munkberg.

Vill du också bli studentmedarbetare?

Vad innebär det att vara studentmedarbetare?

  • Anställningen är max 15 timmar per vecka
  • Arbetet sker deltid i en termin under pågående heltidsstudier
  • Schema är flexibelt och anpassat efter dina studier
  • Arbetet sker under handledning
  • Individuell lönesättning gäller