Löneservice fixar lönen och pensionen

Uppdaterad:
Publicerad:

Med 120 anställda på tre kontor och inom tre olika områden ser Löneservice tillsammans med kunderna till att rätt lön och rätt pension betalas ut i rätt tid. - Många tror att det bara är en lönespecifikation som ska skickas ut, men det ligger ett enormt arbete bakom, säger sektionschef Katarina Trolled.

I Vänersborg finns två löneteam placerade, vilka i sin tur består av totalt 24 medarbetare. Teamchef Ann-Kathrin Fredriksson pekar särskilt på den stora kompetens som finns representerad i teamen, och hur man samarbetar och tar hjälp av varandra. På alla lönekontor finns lönespecialister som stöd och hjälp till lönekonsulter och teamchefer.

- Då medarbetarnas erfarenhet, bredd i kunskap och utbildning varierar, kan alla bidra med olika kompetenser för att komplettera varandra i teamarbetet. Vi har också praktikanter från de olika lönekonsultutbildningarna som finns på marknaden idag, säger hon.

Medarbetarna Linda Eklund och Emma Runge, båda lönekonsulter, instämmer.

- Det går inte att vara expert på allt, utan vi har spetskompetens inom olika områden. Vi hjälps åt, säger Linda.

Som lönekonsulter har de breda och varierande roller, där huvuddelen består i att göra kontroller och fungera som stöd för kunderna.

- Vi arbetar mycket proaktivt med kontakt med kunder i olika sammanhang, har kontakt med myndigheter, genomför registreringar och håller utbildningar för Heromarapportörer och chefer. Det är ett komplext jobb, med många lagar och avtal som styr, påpekar Emma.

På Bergfotsgatan i Mölndal arbetar Ulf Fridström och Mikael Kolk med systemförvaltning av löne- och personalsystemet Heroma. Både Ulf och Mikael jobbar såväl operativt som strategiskt med uppgifter som bland annat inkluderar behörighets- och utvecklingsfrågor, men utför även tester, omvärldsbevakar och fungerar som en länk mellan driftleverantör och systemleverantör om problem uppstår.

- Man kan säga att vi ”krattar manegen” för medarbetarna. Det operativa arbetet vi utför är nästan uteslutande i syfte att underlätta för dem, säger Ulf.

Mikael fyller i:

- Så länge alla får sin lön i tid och allt fungerar är vi därför ganska anonyma för den vanliga medarbetaren.

Liksom Emma och Linda i Vänersborg, lyfter Ulf och Mikael fram det dagliga samarbetet som en nyckel för ett lyckat arbete.

- Systemförvaltningen skulle aldrig fungera om vi inte arbetade tillsammans. Vi tar hjälp av varandra och av den som besitter kunskapen, menar Mikael.

Enkätundersökningar har visat att en stor majoritet av Löneservice medarbetare är nöjda med sina jobb. Det kan Anna-Lena Evaldsson skriva under på, som arbetat med pensionsfrågor på län- och regionnivå i 48 år.  

- Jag har varit med om många omorganisationer, och arbetsmetoderna har förändrats en del över åren. Det som inte förändrats är känslan av att jag verkligen hjälper till. Det går inte att räkna ut sin pension på egen hand, och jag är dagligen i kontakt med många tacksamma människor. Det är det roligaste med jobbet.

På avdelningen i Mölndal är Anna-Lena en av fem medarbetare som jobbar med pensionsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med KPA, och teamet hjälps åt att hantera de cirka 150 förfrågningar som inkommer via telefon varje vecka. Övriga arbetsuppgifter inkluderar godkännande av pensioner, uppföljning av ärenden och en hel del beräkningar.

- Trots att jag arbetat i 48 år, så kan jobbet faktiskt fortfarande vara krångligt. Jag kommer aldrig bli helt fullärd, säger hon med ett leende. 

Löneservice i siffror 2017

  • 23 kunder, förvaltningar och bolag
  • 158 000 telefonsamtal
  • 295 000 e-postärenden
  • 64 000 anställningsavtal
  • 2550 pensionsbrev
  • 666 000 lönespecifikationer
  • 120 anställda