Vad gör en nämndsamordnare?

Karolina jobbar som nämndsamordnare - ett jobb hon beskriver som socialt och omväxlande.

Vad har du för arbetsuppgifter Karolina?

Som nämndsamordnare stöttar jag förvaltningens politiska styrelse i att samordna och planera inför politiska möten och sammanträden. Jag hjälper till att ta fram och kvalitetsgranska underlag inför politiska beslut, samt stöttar i nämndjuridiska frågor.

 

Jag leder även förvaltningens samordningsgrupp inom dokumenthantering och allmänna handlingar. Gruppens uppdrag är att utveckla, styra och stödja verksamheten inom allmänna handlingar, diarieföring och arkiv.

 

Vad är det bästa med jobbet?

Det bästa med jobbet är att få följa med och stötta upp i styrelsens beslutsprocesser. Arbetet är väldigt varierat från vecka till vecka då min roll både innefattar samordnande-, ledande- och administrativa arbetsuppgifter. I min roll samarbetar jag med många olika personer inom förvaltningen vilket jag också tycker är väldigt roligt!

 

Vad har du för utbildning?
Jag har läst kandidatprogrammet i Offentlig förvaltning. Under programmet läste jag kurser inom ämnet offentlig förvaltning inriktade på politisk teori, ekonomi, juridik och ledning. Jag fick lära mig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka lagar som gäller samt vilka ideologiska principer som ligger bakom.

Kan du rekommendera andra att söka sig till Västra Götalandsregionen?

Jag kan absolut rekommendera min arbetsplats! Det är en driven arbetsplats med samarbetsvilliga kollegor. Egna initiativ uppmuntras och jag upplever att man snabbt får gehör på idéer och möjligheter till utveckling. Även styrelsen är väldigt trevlig att arbeta tillsammans med!