Vad gör en verksamhetsutvecklare?

Att göra morgondagen lite bättre. Så beskriver Emma Fredh och Nils Kumar sina jobb. De har en stor bredd i vad de gör, men den gemensamma röda tråden är att ge stöd i utveckling av tjänsterna som finns inom ett av förvaltningens verksamhetsområden.

Emma Fredh jobbar som processledare och Nils Kumar jobbar som verksamhetsutvecklare. De bildar tillsammans ett team som jobbar med verksamhetsutveckling inom deras verksamhetsområde. En förutsättning för att utvecklingsinitiativ ska ge resultat är teamarbete. Därför sker arbetet alltid tillsammans med andra som jobbar med verksamhetsutveckling som chefer, medarbetare och stöd-och stabsfunktioner. För att ta fram tjänster som skapar värde (på riktigt) ser Emma och Nils också ett större behov av att involvera användare och kunder.

- För att kunna vara med och utveckla våra tjänster behöver vi först förstå problemet innan vi kan komma vidare och titta på hur vi kan lösa det. Det gör att jag och Nils ofta behöver ställa många frågor, anordna workshops med mera så att vi får en bra bild som vi kan jobba vidare med, säger Emma Fredh. Jag trivs väldigt bra här, det känns som att jag är med på att bidra till samhället.

Emma har sin bakgrund i offentlig förvaltning, medan Nils kommer från privat sektor. Båda är eniga i att det känns positivt att jobba i offentlig sektor – att det ger en meningsfullhet i det dagliga arbetet.

- Det känns väldigt bra att kunna bidra till hela samhället. Att jag började jobba just här beror på bredden som finns i tjänsterna hos oss. Det attraherar mig, säger Nils Kumar.

Verksamhetsområdet som de båda stöttar har i dag hand om ett brett spann med tjänster, med allt från IT, lönesystem, konsulter och ekonomisystem till sjukresor, interna servicefunktioner i Regionens hus och telefoni med mera. Den stora variationen gör att frågeställningarna och utmaningarna kan vara väldigt olika.

- För mig, Nils och alla andra som jobbar med frågor som kopplar till verksamhetsutveckling ska vi vara med och lyfta förhållningssätt kring ständiga förbättringar, att det ska bli enklare att göra rätt, och ge verksamheterna verktyg för att skapa ännu bättre tjänster, säger Emma Fredh.

- Vi blir helt enkelt möjliggörare för något större, lägger Nils Kumar till.

De senaste åren har utvecklingstakten ökat. Det har bland annat blivit tydligt genom att affärsområdet har satsat på just verksamhetsutveckling, både övergripande där personer som Emma och Nils tillkommit, och på verksamhetsnivå där flera medarbetare på olika sätt börjat jobba med frågan, till exempel som förbättringscoacher. Målet är att i större grad ha med ständiga förbättringar av tjänsterna som ett perspektiv i vardagen, så att tjänsterna blir ännu bättre för kunderna.