Vad gör en patienttransportör?

Niklas Blom är patienttransportör på NÄL i Trollhättan. Han har jobbat inom Västra Götalandsregionen sedan december 2016.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Jag kör patienter fram och tillbaka från avdelningar till undersökningar och operationer.  Även annan transport av material, sängar och prover. Vi får en lista med uppdragen direkt i mobilen, och om man trycker på uppdraget så ser man vilken avgångspunkt och destination uppdraget har, samt hur prioriterat det är. Operationer är ju prioriterat medan transport av material inte är det.

Det är ett rätt nytt system, det funkar bra. Man kan själv planera vilka uppdrag man tar så det går ganska fort, patienterna behöver inte vänta. Det kan vara lite väntetider på natten då det bara är en av oss som jobbar.  

Varför sökte du dig hit?

Det är enkla arbetsuppgifter, socialt och man behöver ingen särskild utbildning.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det bästa är att prata med mycket människor och man får mycket motion. Vi går cirka 25 000 steg per dag. Jag trivs jättebra.

Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö?

Det kan vara mycket att göra men man får bara ta det lugnt. Det är en bra arbetsmiljö och vi försöker tillsammans hitta tid för återhämtning. 

Skulle du rekommendera någon annan att söka sig hit?

Ja, absolut, det är ett trevligt jobb, man känner att man gör nytta. Man kan börja här om man inte riktigt vet vad man ska göra. 

Tjänsten Patienttransport

Tjänsten innebär att transportera patienter inom sjukhusbyggnaden för att avlasta vårdpersonalen.

Vårdpersonalen ansvarar för den medicinska bedömningen av patienten och beställer transport utefter den bedömningen genom en bokningsbeställningstjänst, ett webbaserat verktyg. Patienttransportören får uppdragen direkt i sin mobil. Patienttransporter kan både förbeställas och beställas direkt.

Verksamheten deltar aktivt i Best Service Benchmarking program och arbetar hela tiden med förbättringsarbeten där andel utförda transporter i tid mäts. Enligt serviceöverenskommelsen mellan Regionservice och sjukhusförvaltning ska 80% av alla förbeställda och högprioriterade patienttransporter levereras i tid och 70% av alla direktbeställda patienttransporter levereras i tid.