Långtidsleasing

Långtidsleasing pågår oftast i mer än ett år. Mycket av informationen som finns på den här sidan riktar sig till dig som är fordonsansvarig på arbetsplatser med långtidsleasade bilar.

Elbil

Hur, när och varför du ska använda elbil:

Om din resa tur och retur är inom räckvidden för batterikapaciteten på elbilen, väljer du med fördel en elbil, se elbilsfolder.
Är resan längre än den totala räckvidden, så att du behöver ladda under resan, kontollera och planera dina stopp.
Kontrollera att VGR:s drivmedelskort gäller där du tänker ladda.

Kom ihåg att ta med laddkabeln och lägga den i bagageutrymmet.

In Charge Var hittar jag laddstationer för min elbil? | Vattenfall InCharge


Beställa fordon

 1. Om inget fordon finns i verksamheten och nytt miljöfordon ska beställas, kontakta Johan Weiler, Regionens fordon. Tänk på att ni då behöver beställa drivmedelskort.
 2. Då fordon redan finns i verksamheten skickar Regionens fordon, 4-6 månader innan avtalet går ut, ett mail till förvaltningen.
 3. Förvaltningen tar ställning till:
  - om utgående fordon ej ska ersättas
  - om nytt fordon ska beställas
 4. Regionens fordon skickar ut information om vilka fordon som finns att välja på och för en dialog med verksamheten om vilka eventuella tillval som behövs. Regionens fordon lägger sedan beställning via Fleas.
 5. Ett fordon som ska återlämnas ska vara urplockat och grovstädat invändigt. Kontakta leverantören och beställ tid för återlämnande. Deltag vid slutbesiktningen av fordonet. Återlämningsblankett ska fyllas i och skickas/scannas till Regionens fordon.
  Återlämningsblankett
 6. Vid leverans av ett fordon bekräftar förvaltningen mottagandet på ett leveransgodkännande vid mottagningstillfället.
 7. Regionen svarar för att fordonet alltid är helförsäkrat.
 8. Registrering hos Transportstyrelsen sker automatiskt.
 9. Kopia på Registreringsbevis skickas till brukaren.
 10. Fordonskort skickas av Regionens fordon till brukaren.

Alkolås

Återförsäljare och service av alkolås

Om ni får påminnelse om årsservice för alkolås i bilen från Palmenco, så var vänlig att bortse från detta, då vi har avtal med våra fordonsleverantörer mfl att utföra service av alkolås.

Dräger:
Service utförs en gång per år hos leverantören av bilen eller av annan auktoriserad verkstad.

Dräger återförsäljare och service 

Foxguard:
Service utförs av bilen två gånger per år hos leverantören eller av annan auktoriserad verkstad.

Foxguard återförsäljare och service

Munstycken till alkolås finns att beställa på Marknadsplatsen.

Dräger XT US artnr: 103270096
Dräger 5000/7000 artnr:108409681
Foxguard A2 artnr: 104410865
Foxguard A3 artnr: 104410873

Informationsmaterial

Dokument att ha i bilen


Drivmedelskort

Följande drivmedelskort är upphandlade 

Bensin

Circle K, OKQ8 

Gas

Orangegas Tankstationer - OG (ogcleanfuels.com)

OKQ8 https://www.okq8.se/pa-stationen/bensinstationer
Välj drivmedel: Fordonsgas, för att hitta stationer med Gas

E.ON (OKQ8-kortet kan användas på vissa tankstationer)

Så här tankar du gas.

El

Kontakta Regionens fordon.

Allmän information om elbil.

In Charge Var hittar jag laddstationer för min elbil? | Vattenfall InCharge

Etanol 

Circle K, OKQ8 

Diesel

Circle K, OKQ8

www.miljofordon.se

Om inte någon av ovanstående bensinbolag finns i anslutning till stationeringsorten, kontakta Regionens fordon.

Vad ingår i kortet?

Drivmedel, bilfärdstillbehör, tvättning och parkering

Kortbeställning

 1. Vid nytt fordon - ej ersättningsfordon - scanna/skicka nedanstående blankett till Regionens fordon 
  Beställning av drivmedelskort
 2. Utbyte av befintligt kort - kontakta Regionens fordon

Förlorat kort

Spärrning av drivmedelskort ska göras omedelbart när kortet förkommit.

 • Circle K 08-429 63 00
 • OKQ8 020-65 65 65
 • Orange Gas 031-47 90 90
 • Volvo 031-83 89 80
 • Preem 020-45 04 50

Drivmedelskort får aldrig lämnas obevakat pga stöldrisk. Drivmedelskort och kod får ej förvaras tillsammans. Varje fordon ska vara försedd med redovisningssystem (körjournal el liknande).


Försäkringar och skador

Ansvarig vid Regionens fordon

Johan Weiler.

Avtal med

Länsförsäkringar Älvsborg.

Avtalsperiod

2023-01-01 -- 2025-12-31, med rätt till förlängning 12 + 12 månader.

Trafikförsäkring

Länsförsäkringar Älvsborg.

Delkasko och vagnskada

Västra Götalandsregionen (egen regi).

Försäkringskonsult

Söderberg & Partners.

Skadereglerare

Claims Link AB, Elektravägen 53, 126 30 Hägersten. 
Telefon: 08-501 115 25, Jour: 0737-14 25 25
Epost: motorskador@soderbergpartners.se

Claims Link har bytt Epostadress från clm@soderbergpartners.se till motorskador@soderbergpartners.se

                  

Fordonskort

Skadeanmälan - Motorfordon, maila till regionensfordon@vgregion.se och be om blankett.

Skadeanmälan - Stöld/skada motorfordon

Skadeanmälan - Glasskada

 • Alltid skadeanmälan till Claims Link AB.
 • Olika %-satser på självrisk vad gäller trafik, delkasko och vagnskada.
 • Vid utlandsresa
  Grönt kort - kontakta Regionens fordon, 0500-478600.
  Originalregistreringsbevis - kontakta Regionens fordon, i god tid före avresa.
 • Vid Skada, anmäl direkt till Claims Link AB för att försäkringen ska kunna utnyttjas.
 • Parkeringsskada, anmäl till polisen och skicka skadeanmälan till Claims Link AB.
 • Assistans.
  Äldre fordon och fordon utan fordonskort, kontakta Assistanskåren 020-912 912.
 • Vagnskadegaranti och nybilsgaranti. Se vidare Fordonsinformation.
 • Självrisk.
 • Oregistrerade fordon, anmäl via e-post till Regionens fordon så snart ni anskaffat eller avyttrat ett fordon, regionensfordon@vgregion.se 
 • Premie debiteras påföljande år men är försäkrat.
 • Vid korttidshyra av fordon eller hyra vid en längre period, se till att uthyrande firma ansvarar för försäkring då Regionen inte ansvarar för dessa leasingobjekt.
 • Skadeanmälningsblankett – Motorfordon sänds till brukaren vid varje uttag av nytt fordon.
 • Om ni saknar eller behöver extra blanketter kontakta Regionens fordon.

Rutiner vid skada

 1. Fyll i skadeanmälningsblankett.
 2. Anmälan sänds till Claims Link AB, Elektravägen 53, 126 30 Hägersten. 
  Telefon: 08-501 115 25, Jour: 0737-14 25 25 
  Epost: motorskador@soderbergpartners.se
 3. Vid skadegörelse. Anmälan görs på blanketter "Skadeanmälan stöld/skada motorfordon". Stöld ska anmälas samma dag ovillkorligen.
 4. Vid skada på fordon utan motpart och/eller personskada vid kollision ska kontakt tas med Claims Link AB, tel 08-501 115 25.
 5. Vid frågor ang motorfordonsförsäkring kan du även ringa till Regionservice, Regionens fordon, tel 0500-478600 eller skicka
  e-post: regionensfordon@vgregion.se
 6. I samband med skada/olycka får inga utfästelser eller medgivanden gentemot motpart göras.
 7. Beslut från Claims Link AB beträffande skada sänds till brukaren.
 8. Alla resande i fordonet är försäkrade.
 9. Försäkringen följer fordonet.

Fordonskort skall finnas i alla fordon som är beställda efter 2008-06-01.
Om ni saknar eller behöver fler - kontakta Regionens fordon.


Registrera mätarställning

Nu är det enkelt att registrera in mätarställning för era fordon via vår Fleaswebb. Vi behöver denna information månadsvis för att kunna stämma av bränsleförbrukning per månad. 

Hur gör jag?

Vi vill att ni registrerar mätarställning per den sista varje månad, dvs läs av vad mätarställningen var den sista i månaden, även om du inte registrerar förrän exempelvis den 7:e i månaden efter. Har du ingen uppgift per den sista i månaden så ta den som är närmast månadsskiftet.

Det kommer inte att gå ut några påminnelser utan vi förutsätter att ni kan få in det som en egen rutin som passar er bäst.

Följ nedan instruktioner. 

FLEAS

logga in: 
användarnamn: vgrid
lösen: samma som dator-/outlook lösen

Välj: rapportera mätarställning

Fyll i:       regnr              datum för avläsning          mätarställning i km
ex:           ABC123         161130                              21135

Observera att man måste skriva ihop registreringsnumret, annars får man meddelande om att registreringsnumret saknas i Fleas. 

Detta kommer att rapporteras direkt in i Fleas.

Problem med att logga in eller registrera mätarställning

Kontakta Annakarin Johansson 0500-478560 eller annakarin.johansson@vgregion.se

Förändring av kontaktperson eller annan rapportör

Är du inte längre kontaktperson för fordonet är vi tacksamma om du mailar till: regionensfordon@vgregion.se
Ange: ny kontaktperson, vgrid, telefonnummer, adress och mailadress.

Körjournal

Körjournaler ska sparas i 10 år.


Återlämnande av fordon

Enhet/verksamhet/brukare ska själva:

 • Boka tid hos den billevantör där fordonet är uthämtat
 • Närvara vid besiktningen

Återlämna

 • Alla nycklar (minst 2 st)
 • Servicebok/instruktionsbok
 • Vinter/Sommardäck
 • Motorvärmare - sladd
 • Fordonet urplockat och rengjort
 • Avtvättat såväl in- som utvändigt

VIKTIGT!

Samtliga punkter ovan måste vara åtgärdade av Er för att leverantören ska avregistrera fordonet. I annat fall riskerar Ni att drabbas av fortsatta kostnader kring fordonet.

Skriv ut blanketten nedan för att ha med vid återlämnandet, den ska fyllas i av er och skickas/scannas till Regionens fordon, regionensfordon@vgregion.se
Återförsäljaren får ta kopia på ifylld blankett för eget bruk.

Återlämningsblankett


Avyttring övrig utrustning

När ni ska avyttra övrig utrustning kontakta: Johan Weiler, 0500-478572, johan.weiler@vgregion.se


Vanliga frågor

Hyrbilar

 • Vid inlämnade av fordon för service om trygghetsavtal/serviceavtal finns,
  ingår detta som regel i avtalet. Gäller fordon uttagna efter 2005-03-01.
  Om ni inte har trygghetsavtal/serviceavtal finns avtal hos leverantör
  om särskilda priser för korttidsleasing.
 • Vid övrigt behov av korttidsförhyrning, välj lämplig uthyrningsfirma.
 • Vid korttidshyra av fordon eller hyra vid en längre period, se till att uthyrande
  firma ansvarar för försäkring då Regionen inte ansvarar för dessa leasingobjekt.

Service, reparation och däck

 • Service och reparation betalas mot faktura av Regionens fordon. Serviceverkstaden ska skicka fakturan till: Västra Götalands Läns landsting, Regionens fordon, Skåningstorpsvägen 12, 541 65 SKÖVDE
 • Däckförvaring kan beställas hos fordonsleverantören eller annan lokal däckfirma. Fakturan ska skickas till: Västra Götalands Läns landsting, Regionens fordon, Skåningstorpsvägen 12, 541 65 SKÖVDE
 • Skifte sommar/vinterdäck. Från den 1 december till den 31 mars ska du ha vinterdäck på bilen. Senast den 15 april måste du byta bilens dubbdäck. Vinterdäck utan dubb får du köra med året runt.
  För mer information se Transportstyrelsens hemsida.

Transportstyrelsen 

Besiktning

 • Då fordon är äldre än 3 år ska besiktning genomföras hos Bilprovningen.
 • Regionens fordon vidaresänder påminnelse och rekvisition om besiktning till brukaren.
 • Brukaren svarar för att besiktning sker.
 • Kostnaden interndebiteras via FLEAS-filen från Regionens fordon.

Böter

 • Varje förare av fordon bär själv ansvar för framförandet av fordonet. Böter i samband med hastighetsöverträdelse, felparkering etc ska betalas av föraren.
 • Påminnelser från olika parkeringsbolag där p-böter ska betalas skickas till förvaltningen.

Tillbehör och reservdelar

Däck - finns i avtalet med varje leverantör under begreppet tillbehör. Kan även köpas/förvaras hos närmsta däckhandlare.

P-tillstånd till miljöfordon

Många kommuner har ändrat sina regler för miljöfordonsparkering. Vi hänvisar därför till respektive kommuns hemsida. Brukaren ansöker om p-tillstånd hos respektive kommun.

Information om hur leasingbilar får användas

 • Om du kör privat fordon i tjänsten står inte regionen för självrisken vid skada.
 • Annan person än regionanställd personal (t ex elever, praktikanter, patienter) får ej framföra fordon utan särskilt medgivande av respektive chef.
 • Fordon får endast användas för resa mellan arbetsplats/fordonets stationeringsplats och förrättningsställe/ort. Efter tjänsteresans slut ska fordonet återlämnas på stationeringsplatsen.
 • Verksamhetsansvariga ger tillstånd till anställd att ta hem fordon. Det gäller vid enstaka tillfällen – max 10 gånger per år eller 100 mil totalt, annars ska det förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler.
 • Vid skada gäller att regionen står för självrisk om anställd haft tillstånd att ta hem fordonet, i annat fall står anställd för självrisken.

Beställning av fordon, förmånsbilar, ambulanser och sjuktransporter

Anna Karin Johansson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 0500 - 47 85 60

Alkolås, beställning av fordon, tjänstefordon och försäljning av fordon

Johan Weiler

Koordinator

Telefonnummer

Kontor: 0500 - 47 85 72

Drivmedelskort, fakturor fordon

Matilda Petersson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 0500-47 85 51

Försäkringar och skador

Johan Weiler

Koordinator

Telefonnummer

Kontor: 0500 - 47 85 72