Korttidsleasing

Korttidsleasing är när du leasar en bil en kortare period, från någon timme upp till en månad. På den här sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för korttidsleasing av bilar från regionens bilpooler och hur du bokar.

Välj annat färdsätt i första hand

Kan du välja annat färdmedel än bil? Enligt VGRs riktlinjer för möten och tjänsteresor ska anställda inom VGR i första hand välja att gå, åka kollektivtrafik eller cykla. Läs mer om att resa i tjänsten på intranätet.

Pris och regler för korttidsleasing

Leasingbilar finns att hyra när du inte kan åka med kollektiva färdmedel i arbetet. Först när det inte finns någon leasingbil får du använda privat bil. Samåkning sänker kostnaderna och sparar miljön.

Vid bokning av gas-bil ska fordonet alltid ha minst halv tank av båda bränslena vid återlämnande.

Vid bokning av el-bil ska fordonet alltid laddas vid varje återlämnande.

Stäm av med din chef innan du bokar en leasingbil.

Varje månad debiteras verksamheten för de leasingbilar som har beställts. Debitering sker på de ansvarsnummer som uppgivits vid beställningen.

Information om fakturering

Så mycket kostar det

Priset för leasingbil inkluderar bränsle, fordons- och trängselskatter. Du ser priset för din bokning i samband med att du bokar bilen.

  • Pris oavsett bilmodell: 85 kr/timme - timpriset gäller oavsett vilken dag och tid på tid på dygnet som du hyr en bil.
  • Minimipris: 200 kr/bokning
  • Maxtaxa 850 kr/dygn - Du betalar ett maxpris per timme upp till 850 kronor första dygnet. Sedan betalar du 850 kronor per påbörjat dygn.
  • Kostnad per månad: 12000 kr

Avbokning och ombokning kan göras fram till 24 timmar innan din bokning börjar gälla. Du kan inte avboka och omboka om det är mindre än 24 timmar till din bokning börjar gälla. 


Elbil

När och varför ska jag välja elbil.
Är din resa tur och retur inom räckvidden för batterikapaciteten på elbilen, så väljer man med fördel en elbil, Nissan Leaf.
Är din planerade resa längre än den totala räckvidden, så att du behöver ladda under resan, kontollera och planera dina stopp. 
Kontrollera att VGR´s drivemedelskort gäller där du tänker ladda.

Kom ihåg att ta med laddkabeln och lägga den i bagageutrymmet.

In Charge Var hittar jag laddstationer för min elbil? | Vattenfall InCharge

 


När du lämnar tillbaka fordonet

Tanka bilen

 

Gasbilar ska alltid ha minst halv tank av båda bränslena vid återlämnande.

El-bilar ska alltid anslutas till laddningsstationen vid återlämnande.

Använd drivmedelskorten som finns i bilen när du tankar

Se nedan vilka stationer du ska använda när du tankar.

Bensin

Circle K, OKQ8 

Gas

Fordonsgas https://ogcleanfuels.com/se/tankstation

OKQ8 https://www.okq8.se/pa-stationen/bensinstationer
Välj drivmedel: Fordonsgas, för att hitta stationer med Gas

E.ON (OKQ8-kortet kan användas på vissa tankstationer)

Så här tankar du gas.

El

Kontakta Regionens fordon.

Allmän information om elbil.

In Charge Var hittar jag laddstationer för min elbil? | Vattenfall InCharge

Skadeanmälan

Om din leasingbil fått en skada så ska du meddela detta till till regionensfordon@vgregion.se och be om skadeanmälningsblankett.

Om du råkat ut för en trafikskada ska du använda blanketten för skadeanmälan som finns i bilen.

Skriv upp registreringsnummer på det andra fordonet som varit med i olyckan, och be att få se körkortet så att du vet vem som kört det andra fordonet. Ni behöver inte fylla i skadeanmälan tillsammans.

Om det finns vittnen är det bra om du kan få deras namn och telefonnummer så att vårt försäkringsbolag kan kontakta dem om det behövs.


Bra att veta

Böter

  • Det är du som förare av fordonet som själv bär ansvar för framförandet av fordonet. Böter i samband med hastighetsöverträdelse, felparkering och så vidare ska betalas av dig som förare.
  • Påminnelser från parkeringsbolag där p-böter ska betalas skickas till förvaltningen som ansvarade för bokningen.

Information om hur leasingbilar får användas

  • Om du kör privat fordon i tjänsten står inte regionen för självrisken vid skada.
  • Det är bara regionanställd personal som får framföra fordonet. Det betyder att till exempel elever, praktikanter och patienter inte får framföra forodonet utan särskilt medgivande av respektive chef.
  • Fordon får endast användas för resa mellan arbetsplats/fordonets stationeringsplats och förrättningsställe/ort. Efter tjänsteresans slut ska fordonet återlämnas på stationeringsplatsen.
  • Verksamhetsansvariga kan ge tillstånd till anställd att ta hem fordon. Det gäller vid enstaka tillfällen – max 10 gånger per år eller 100 mil totalt, annars ska det förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler. Vid skada står regionen för självrisk om anställd haft tillstånd att ta hem fordonet, i annat fall står anställd för självrisken.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Måndag-Fredag, 07.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Växeltelefon