Taxi

Du kan som medarbetare på Västra Götalandsregionen boka taxi internt. Notera att Skövde har en egen interntaxi som kan köra dig inom stadsgränsen.

Boka taxi: Rutin för VGR, tjänsteresa/personalresa

Resor som avser tjänste/personalresa ska beställas via

  • Beställningscentralen 020-91 90 90

Vid bokning skall man ange:

  • Uppge tjänsteresa
  • Namn på resenär
  • Datum / Klockslag
  • Från adress och till adress
  • Ansvar
  • Beställarens namn och telefonnummer  

Kostnaden för tjänste/personalresa faktureras i efterhand till respektive enhet/klinik/vårdinrättning.

För att kunna boka via beställningscentralen måste Ni vara aktiverade via ert ansvarsnummer. Taxiresor gällande tjänsteresor kan beställas av anställd inom Västra Götalandsregionen.

Aktivering av ert ansvarsnummer görs på:


Boka taxi: Speciell rutin för Skövde, tjänsteresa/personalresa

Du som medarbetare inom VGR som besöker Skövde i arbetet, har möjlighet att kontakta Skövdes interntaxi, för att åka till din destination inom Skövdes stadsgräns.

Ring och boka 0500-47 85 55

Uppge VGR-ID och ansvarsnummer


Louise Schyberg

Processledare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 06 62