Borås sjukhus - Flyttjänst

  • Märk upp alla möbler och lådor som ska flyttas.
  • All utrustning och lösa föremål ska vara avlägsnade eller nedpackade i lådor.