NÄL - Flyttjänst

Observera

Motpartsnummer behöver uppges i beställningsformuläret. För att hitta rätt motpart, gå till: Kodplaner - ekonomihandboken.

Beskriv uppdraget utförligt för att undvika förseningar, t.ex. antal skrivbord, bokhyllor, skåp, hyllplan m.m.