Kungälvs sjukhus - Flyttjänst

Märk väl upp de möbler och kartonger som ska flyttas. Alla lösa föremål och utrustning (exv datautrustning på skrivbordet) skall vara avlägsnade.

Kontakta oss

Förfrågningar avseende intern transport och flytt

Tel 0303-988 20 

E-post regionservice.internlogistik.kungalv@vgregion.se