Tack för din förändringsbegäran- MiV Östra sjukhuset

Tack för din förändringsbegäran – MiV Östra sjukhuset

Dröjer svar så kontakta oss gärna

Tfn: 072 201 79 92
E-post: miv.ostra@vgregion.se

Ha en bra dag!

/Materialförsörjningsteamet på Östra