Pilot för ny meny under vecka 46

Webbinarium / Introduktionsvideo till pilot av ny meny

Den nya menyn kommer att testas under vecka 46 på Sahlgrenska, Mölndal och Högsbo, för att fånga upp hur den nya menyn fungerar, för patienter, för vårdpersonal och för kökspersonal. Efter pilotveckan kommer menyn att utvärderas och eventuellt justeras innan menyn införs på alla sjukhus i Västra Götalandsregionen i början på 2023.

VAD INNEBÄR PILOTVECKAN FÖR KÖKSPERSONAL?

• Måltiderna till den nya menyn tillagas av kockar i sjukhusköket.
• Den nya menyn dukas av kökspersonal.
• Ett nytt porslinssortiment provas.
• Hantering av nytt porslin samt matsvinn utvärderas i diskavdelningen.

VAD INNEBÄR PILOTVECKAN FÖR VÅRDPERSONAL?

• Den nya menyn ska erbjudas till alla patienter.
• Menyn i Matilda kommer att ha samma informationsmängd som tidigare.
• Måltiderna kommer att vara kompletta. Komponentval tas bort för att underlätta
vid beställning samt för att säkerställa närings- och energiinnehåll i måltiderna.

VAD INNEBÄR PILOTVECKAN FÖR PATIENTEN?

• Patienterna kommer att erbjudas den nya menyn, bestående av kompletta måltider, med förvalda tillbehör.
• Patienter med normal aptit rekommenderas välja från NNR-kosterna.
• Patienter med nedsatt aptit eller med risk för undernäring rekommenderas
Energitäta smårätter (ersätter E-kost).

UTVÄRDERING AV NY MENY, AV PATIENTER, VÅRD– OCH KÖKSPERSONAL

• Enkät riktad till personal som hanterar maten kommer att delas ut under pilotveckan, för att få veta hur menyn fungerar gällande servering och hantering.
• Enkät till patient kommer att skickas på brickan alternativt med kantinen för att få
patientens åsikt om maten.
• Kökspersonal utvärderar hantering av ny meny.

För mer information

Vid frågor om beställning under vecka 46, kontakta 031-342 95 07

Informationsmaterial om pilot för ny meny