Ändrat leveranssätt av mat och livsmedel Östra sjukhuset

Uppdaterad:
Publicerad:

Nya brickvagnar och livsmedelsvagnar införs på Östra sjukhuset under februari.

I februari månad stängs det automatiska transportsystemet ATS ner efter beslut av SU:s styrelse. Under vecka 8 är det också planerat att införa våra nya modernare brickvagnar. Den nya typen av brickvagnar innebär att måltider till patienter på avdelningar levereras med en sida varm och en sida kall, så att maten håller rätt temperatur (se bild nedan).

Även nya livsmedelsvagnar införs, där livsmedlen kommer att levereras i en livsmedelsvagn med kylbox för de kalla livsmedlen. Förändringen innebär att logistiken kring leverans kommer att ses över i samråd med verksamhetsledningen. Livsmedelsvagnarna kommer att köras ut med hjälp av truck där hälften av avdelningarna på Östra sjukhuset får sin livsmedelsvagn på förmiddagen och hälften på eftermiddagen.

Brickvagnar och livsmedelsvagnar ska tömmas och lämnas i retur så snart det går men får behållas maximalt 50 minuter på avdelningen.

Mer detaljerad information kommer till berörda avdelningar inom kort.