Mölndals sjukhus - Patienttransport

Mölndals sjukhus

Telefon: 031-34 301 41

Columna - Beställningssystem för patienttransporter

Jimmy Ahonen

Enhetschef, Område Mölndal och Sjukhusen i Väster

Telefonnummer

Patienttransport, Mölndal