Östra sjukhuset - Patienttransport

Beställning av patienttransport, gasbeställning och anmälan om mindre hot-/våldsituation görs via akutvaktens internnummer, 031-343 40 26 .

Columna - Beställningsystem för patienttransporter

Gashantering 
Telefon: 031-343 54 30

Gipsklippning på Östra sjukhuset, endast på barnkliniken
Kontakta akutvakten

Telefon: 
031-343 40 26

Zonia Sjöberg

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Lokalvård Kvinnokliniken, Obstetrik och Bemanningspool samt Patienttransport

Kenny Svanlund

Enhetschef, Område Östra

Telefonnummer

Lokalvård Infektionskliniken och Psykiatrikliniken samt Patienttransport