Lokalvård och ​verksamhetsnära tjänster

VGR-anslutna enheter kan genom dessa avtal beställa ​Lokalvård och verksamhetsnära tjänster.

Lokalvård

Enheter utanför sjukhustomt kan beställa både regelmässig lokalvård och övriga lokalvårdstjänster genom lokalvårdsavtalen. För övriga enheter finns möjligheten att beställa alla övriga lokalvårdstjänster. ​

Tjänsterna kan beställas både som ett återkommande uppdrag eller vid ett enskilt tillfälle. Exempel på tjänster:

 • Möbeltvätt
 • Flyttstäd​                   
 • Byggstäd​
 • Storstäd​
 • Golvvård​
 • Tilläggsstäd​
 • Akutstäd​

Leverantörer lokalvård

Lokalvård inom vård, kultur och administrativa enheter:

 • Fyrbodal​: ISS Facility Services​
 • Göteborg Hisingen​: Coor service management
 • Södra Älvsborg​: Fix Clean AB​
 • Göteborg Nordost​: ISS Facility Services ​
 • Göteborg Sydväst​: Fix Clean AB
 • Skaraborg​: Rimab Facility service AB​

Lokalvård inom kollektivtrafik, garage och övriga fastigheter:

 • GE Bäst Services AB​
 • Rimab Facility service AB​

Verksamhetsnära tjänster​

Verksamhetsnära tjänster handlar om att varje uppgift ska utföras på ett sätt som gör att all personal får utnyttja sin kompetens på rätt sätt. För vårdpersonal kan det handla om att frigöra tid till vård och omsorg genom att växla över service- eller administrativa uppgifter till personal med annan utbildning.​

​Verksamhetsnära tjänster utförs av extern leverantör till ett fast timpris. Här följer några exempel på dessa tjänster. Dessa är enbart vägledande förslag och tjänsterna utformas utifrån era behov. ​​

 • Avfallshantering ​
 • Desinficering​
 • Förrådshantering ​
 • Köksservice​
 • Konferens & reception​
 • Post & godshantering
 • Tilläggsstäd
 • Tvätthantering
 • Vaktmästeri 
 • Växtservice
 • Material & lokalservice 

Mer information om lokalvård och verksamhetsnära tjänster

​Frågor, reklamationer eller feedback ​

Frågor, reklamationer eller feedback ska vändas till Uppföljningsenheten och inte till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal.

Uppföljningsenheten utför även slumpmässiga kontroller av tjänsten för att kontrollera så att den motsvarar det som avtalats.

Det finns även möjlighet att boka in ett besök av Uppföljningsenheten, antingen genom någon av enhetens avtalscontrollers eller via enhetens funktionsbrevlåda.

Uppföljningsenheten