Verksamhetsnära tjänster

Verksamhetsnära tjänster handlar om att varje uppgift ska utföras på ett sätt som gör att all personal får utnyttja sin kompetens på rätt sätt. För vård-personal kan det handla om att frigöra tid till vård och omsorg genom att växla över service- eller administrativa uppgifter till personal med annan utbildning.

Verksamhetsnära tjänster utförs av extern leverantör till ett fast timpris. Här följer några exempel på dessa tjänster. Dessa är enbart vägledande förslag och tjänsterna utformas utifrån era beho

 • Möbeltvätt
 • Avfallshantering 
 • Desinficering
 • Förrådshantering 
 • Köksservice
 • Konferens & reception
 • Post & godshantering
 • Tilläggsstäd
 • Tvätthantering
 • Vaktmästeri 
 • Växtservice
 • Material & lokalservice

För mer information om verksamhetsnära tjänster eller vid beställning, kontakta Uppföljningsenheten.