Lokalvård på entreprenad

Enheter utanför sjukhustomt kan beställa både regelmässig lokalvård och övriga lokalvårdstjänster genom lokalvårdsavtalen. För de enheter som har regelmässig lokalvård via Regionservice finns möjligheten att beställa alla övriga lokalvårdstjänster. 

Tjänsterna kan beställas både som ett återkommande uppdrag eller vid ett enskilt tillfälle. Nedan ges exempel på tjänster som erbjuds, samtliga tjänster kan utformas utefter era behov.

  • Flyttstäd
  • Byggstäd
  • Storstäd
  • Golvvård
  • Tilläggsstäd
  • Akutstäd

Vid frågor kring lokalvård eller beställning, kontakta enhet Uppföljningsenheten.