Tillgänglighetsredogörelse för patientmenyer på menu.matildaplatform.com

Västra Götalandsregionen använder menu.matildaplatform.com för att visa sjukhusens patientmenyer. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem i våra patientmenyer på menu.matildaplatform.com. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att patientmenyerna som visas på menu.matildaplatform.com inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från menu.matildaplatform.com som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

E-post: fastighetstodservice.kommunikation@vgregion.se
Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Telefon: 010-4410 00 00 och be att få bli kopplad till Kommunikationsenheten på Fastighet, stöd och Service

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Webbplatsen för att visa patientmenyer tillhandahålls av en extern leverantör (Matilda FoodTech AB). Vi har därför ingen möjlighet att själva korrigera webbplatsens brister men vi arbetar för att leverantören ska åtgärda kända brister. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns och kan meddela leverantören.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här beskrivs de delar som inte är tillgängliga.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

  • I dialogruta för mer information om maträtterna är knappar också uppmärkta som rubriker. Dessa rubrik-knappar uppfattas varken som knappar eller rubriker av vissa skärmläsare.
  • I visningsläget dagvy har alla knappar för nå information om respektive maträtts ingrediensförteckning, näringsvärden och klimatpåverkan namnet "mer information".
  • Text i innehållsförteckning är felaktigt uppmärkt.
  • Användarens egna inställningar för mörkt läge respekteras inte.
  • Fotografier av maträtter har ett textalternativ vars innehåll är detsamma som benämningen för maträtten och tillför ingen relevant information.
  • Namn på knappar för att gå till nästa respektive föregående vecka i visningsläget veckovy kan förbättras genom att aktuell veckas datum och veckonummer också förmedlas till skärmläsare.
  • Namn på knappar för att gå till nästa respektive föregånde dag i visningsläget dagvy kan förbättras genom att aktuell veckas datum och veckonummer också förmedlas till skärmläsare.
  • Rubriker på nivå tre, det vill säga ”lunch” och ”middag”, kan förbättras genom att aktuell veckodag och datum också förmedlas till skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Användarens egna inställningar för mörkt läge respekteras inte.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • I vissa lägen döljs fokusmarkeringen bakom webbplatsens flytande navigeringslist för att byta vecka.
  • I visningsläget dagvy har alla knappar för nå information om respektive maträtts ingrediensförteckning, näringsvärden och klimatpåverkan namnet "mer information".

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

I vissa lägen döljs fokusmarkeringen bakom webbplatsens flytande navigeringslist för att byta vecka.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på menu.matildaplatform.com görs internt med hjälp av manuella och automatiska tester. 

Senaste bedömningen gjordes den 15 mars 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 23 april 2024.