Redovisning

rns.redovisning.sjukhus@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Ann-Sofie Breman

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 70

Ann-Sofie Udén

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 65

Aiste Zubernyte

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 96

Doris Torp

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 83

Stefan Olsson

Servicechef, team 3

Telefonnummer