Fastighet, stöd och service

redovisning.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Ylva Boberg

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 61

Josefin Ärlevik

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 33

Irina Ericson

Controller

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 33 26

Jingbo Johansson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 88

Christopher Persson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 50

Jaroslaw Sadej

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 69

Elisabeth Söderman

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 79

Carina Tysk

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 97

Oskar Norlöv

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 71

Frida Eklöf

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 74

Jennie Wähling

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 92

Stefan Olsson

Servicechef, team 3

Telefonnummer

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer